Rallyudvalg i Dch Kreds 6

 ---------

Udvalget består helst af formand og 2 personer. 

Rally-udvalgets formand vælger udvalgsmedlemmer og indstiller disse til kredsbestyrelsen, formanden vælges på kredsgeneralforsamlingen.
Alle personer skal være aktive og deltage aktivt til kredsens rallykonkurrencer, udvalget skal 
helst være en uddannet rally-dommer og aktiv kredsinstruktør i rally-lydighed.
 
Udvalgets formand har sæde i kredsbestyrelsen
 
Udvalgets opgaver er:
At fremme kendskabet til Rallysporten i DcH
 
At hjælpe lokalafdelinger som ønsker hjælp til at starte op:
Opgaven løftes af kredsens kredsinstruktører uddannet i aktiviteten.
 
Uddannelsesudvalget har ansvar for overbygningen
Udd. nye træner i kredsen, kredsens uddannelsesudvalg har tilbagemeldt at opgaven ligger i uddannelsesudvalget, rallyudvalget bliver inddraget efter behov.
 
Konkurrencer pokaler mv.
Konkurrenceudvalget står for konkurrencekalender, rallyudvalget fordeler rallydommer, resten besluttes af kredsbestyrelsen.
Konkurrencer i indeværende år accepteres af rallyudvalget som sørger for dommernavne.
 
Udarbejde retningslinjer for afholdelse at Sjællandsmesterskabet
Ligger i rally-udvalget. 
 
Rally dommer
Efteruddannelse varetages af Landsrallyudvalget, indstilling og betaling af uddannelse af nye
rallydommer ligger i rallyudvalget.
 
Besluttet i samarbejde med kredsbestyrelsen marts 2012 – marts 2015
 
NYT januar 2018
Fra januar 2018 har landsrallyudvalget besluttet:
 
Rallydommer byder ind på rallystævner ved landssamlingen i landsrallyudvalget i januar måned,  
Ulla Vest og rallyudvalg kreds 6 har aftalt at rallydommer Eva Johansen er tovholder på denne
opgave i samarbejde med kreds 6 rallydommere og landsrallyudvalget, på denne måde vil det
blive nemmere at få navne på alle rallystævner i DcH og undgå aflysning.
 
 Formand : Louise Østengaard
 

Nyheder

Sponsorer