rally

Til lykke til Henning Christensen, som er ny rallydommer.

Henning ses her sammen med formanden for landsrallyudvalget Birgitte Bang.