DATO

1.         10. april 2019

STED

Chr. VI Overdrevskro

DELTAGERE

Kredsbestyrelsen:

Steen Andersen, Bettina Prühs, Rikke Christophersen, Astrid Thuesen, John Dahlkvist, Anette Knudsen, Jesper Johansen, Erik Danielsen og Karin Nielsen (Ref.)

Lokalforeninger:

Frederikssund, Herfølge, Næstved, Skælskør, Stevns, Fakse, Haslev, Slagelse, Vordingborg og Guldborgssund

FRAVÆRENDE

Kredsbestyrelsen: Bent Blom

Lokalforeninger:

Helsingør, Holbæk, Hvidovre, Fladså, Hørsholm/Karlebo, Jyderup, Kalundborg, Humlebæk, Køge, Nivå, Odsherred, Roskilde, Vestlolland, Nykøbing/Rørvig, Bøgestrøm, Maribo og Åkirkeby

Mødet er uden egentlig dagsorden, i stedet er det en snak ’bordet rundt’ om hvad der sker ude i lokalforeningerne ligesom Kredsens udvalg, formand og næstformand kommer med indlæg.

Fra lokalforeningerne

Næstved har en natøvelse på programmet. Der er ca. 20 deltagere og man slutter af med fælles natmad.

Herfølge benyttede lejligheden til at dele en plakat ud til hver vedr. deres træning og konkurrence for C-hunde.

Slagelse har intet nyt

Guldborgssund har stadig store problemer med manglende klubhus og arealer, og det går ud over medlemstallet ligesom de mangler trænere, og har været nødt til at lukke for tilmeldinger.

 

Vordingborg har haft fællestræning for alle deres medlemmer, det var en succes, og man overvejer om det er noget der skal gentages hvert kvartal.  De har haft en uofficielt agilitystævne for nye og Kl. 1-hunde, og 2. påskedag er der en E-konkurrence.

Skælskør har startet et familiehundehold.

Frederikssund bruger tiden på at bygge holdene op igen, det går godt.

Haslev skal snart have C-A konkurrence, og pinselørdag er der K9Biathlon . De mangler en agilitytræner, så skulle der være en lokalforening, der vil hjælpe med en træner, så sig endelig til.

Fakse har i en kortere periode haft en konstitueret formand, men René fik stor opbakning på en ekstraordinær generalforsamling og er nu tilbage i formandsstolen.

Stevns har haft et kursus for deres medlemmer om håndtering af konkurrencenerver, det kan anbefales.

Nyt fra udvalgene

Nordisk har stadig fællestræning, man melder sig til via Facebook.

Konkurrenceudvalg kan melde at det går fint indtil videre. Der vil blive sendt reminder ud når tiden nærmer sig for at sende konkurrenceønsker for 2020. Det ville være rart hvis vi kunne få alle konkurrencer med i planlægningen allerede i efteråret. Haslev vil ikke holde SM i 2020, så begynde allerede nu at tænke over hvem der kan/vil tage over.

Dommerudvalget opfordrer endnu en gang til at finde aspiranter, og skulle der være nogen, der kunne tænke sig at blive dommere, men gerne vil vide noget mere, så er man velkommen til at komme med en dommer ud for at se hvad det drejer sig om. Man har i 2019 fokus på forskellige ting, bl.a. genstande til felt søg, der kommer noget på tryk om det senere.

Erik fortalte herefter hvordan fordelingen af lydighedsdommere foregår. Det sker at der er flere dommere til rådighed end der er brug for, og derfor sker det at der er 2 dommere sammen. De har kun en dommerseddel og skal derfor blive enige om hvordan der skal dømmes. Rikke oplyste at det er noget dommere selv har ønsket og det er god træning for dem.

Uddannelsesudvalget har allerede mange tilmeldinger til næste grundinstruktøruddannelsen. Det hold med 16, der lige nu er i gang, kører rigtigt godt.

Desværre har det allerede på nuværende tidspunkt været nødvendigt at aflyse nogle af kurserne til efteruddannelse på grund af manglende tilmeldinger.  Husk også at der er udbydes kurser fra Landsforeningen, så hold øje med hjemmesiden.  Alle med grønne og røde trænerbøger kan tilmelde sig overbygningerne.

Brugshundene har været haft 10 deltager til en fællestræning, det var en rigtig god dag.  Fællestræningerne lægges op på Facebook.

Fra næstformanden

Bettina opfordrede alle til at møde op til Agria-gåturen den 25.maj på Amager Fællede. Formålet er i år at hjælpe hunde, der har det svært. Se mere på Agria’s hjemmeside https://www.agria.dk/hund/agrias-hundegatur-2019/#/agrias-hundegatur

Fra formanden

Steen oplyste at medlemstallet er stigende og  Kreds 6 er lige nu den største kreds.

Husk at vedtægter skal indsendes til både formand og Sekretariatet. Hvis ikke Sekretariatet har registreret at vedtægterne er modtaget dækker forsikringer ikke, så få dem nu sendt afsted. Man er klar over at nogle lokalforeninger har haft problemer med at deres kommuner ikke accepterer de nye vedtægter fordi det ikke fremgår tydeligt hvem der tegner foreningen. Tag fat i Steen hvis man fortsat har problemer.

Noget af samarbejdet med DKK omkring rally og agility går godt på nogle områder, på andre områder er det knap så godt.

Kredsen har et telt man kan bruge til diverse formål. Det er p.t. i Haslev og har man brug for det så kontakt Steen.

Vi har en Initiativfond, og Steen opfordrede til at bruge den hvis man skal ud og låne penge til et eller andet, det er langt billigere end noget andet sted.

Husk også at vi har et Ungdomsudvalg på landsplan. De vil rigtigt gerne bruges, så gør endelig reklame for det.

Den 2. og 3 november 2019 er der planlagt møde på kredsplan for formænd og kasserere omkring den nye strategiplan. Her vil også der også være undervisning i det nye regnskabssystem, så reserver dagene allerede nu. Det er den konsulent, der også hjalp HB, der kommer.

§  Der var et ønske fra forsamlingen om at alle i bestyrelserne fik mulighed for at deltage.  Kredsbestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde, måske kan vi lave noget for os selv uden konsulenten.

Morten Vahlers og kredsformanden er med i den gruppe som på landsplan skal være med til kigge på det nye regnskabssystem. Hvis man har nogle specielle ønsker så send en mail til Steen om det.

Vi skal gøre noget for at få nogle flere konkurrencer. Måske skal vi have et ad hoc udvalg i kredsen med 1-2 personer fra hver lokalforening og så bruge en dag til at drøfte hvad vi gør.

Steen er kontaktperson for Uddannelses- og Dommerudvalget i landsforeningen.

Vi mangler stadig en formand for Kredsens Rallyudvalg. Måske har Frederikssund et emne. Steen får kontaktoplysningerne.

Morten Vahlers efterlyste noget mere socialt samvær i forbindelse med landsmødet. Iflg. Steen har man tænkt over det i HB, og det er med i overvejelserne hos HB.