Agilityudvalg i Kreds 6


 
Udvalget skal gerne bestå af: 1 Ag-dommer, 1 Ag-instruktør og 1 aktiv AG-hundefører, men ikke nødvendigvis.

 

De 3 personer vælges blandt agility-udøvernes midte på et årligt møde, som afholdes enten en aften eller i forbindelse med en konkurrence.
På dette møde drøftes/orienteres om, hvad der rører sig i agilityén p.t.

Udvalgets arbejdsområde:

  • Koordinering af godkendelse af AG-baner/forhindringer
  • Foreslå relevant grunduddannelse efter behov
  • Foreslå efteruddannelse
  • Udarbejde præmiestruktur
  • Forbindelsesled til lands-agilityudvalget
  • Varetage kredsens agility-udøveres interesser.
  • Være kontaktled til kredsbestyrelsen

 

 
 

Nyheder

Sponsorer