DcH Programmet 
 
Afholdelse af konkurrencer i dette program koordineres af KonkurrenceUdvalget. Se deres vejledning her.  

DcH, som er Danmarks største forening for træning af hunde, har sit eget program, DcH-programmet. DcH-programmet er delt op i 4 klasser, hvor C-klassen er den letteste og sværhedsgraden af de enkelte øvelser stiger gradvist op igennem klasserne B, A og til slut Eliteklassen, som er den sværeste klasse.

For at opnå oprykning til den højeste klasse, Eliteklassen, skal hund og fører have et virkelig godt samarbejde og hunden skal have lært at arbejde koncentreret over lang tid.

Op gennem klasserne udvikles hundene i et roligt tempo, så de bliver dygtigere til at udnytte deres sanser, blive mere vedholdende i arbejdet og til at samarbejde med deres hundefører.

DcH-programmet er for alle hunde og programmet indeholder flere momenter; som kan deles op i 4 hovedområder – en slags 4-kamp, hvor hver del er lige vigtig:

Lydighedsdelen indeholder forskellige øvelser: Lineføring/fri ved fod, stå, sid og dæk, apportering, spring og fremadsendelse.

Hundene trænes i rundering – at finde en skjult person og markere denne med halsgivning eller med bringsel. I de store klasser (A og Elite) udvides runderingen til en decideret eftersøgning i et større naturområde.

Spor er også en stor del af DcH-programmet. Hundene lærer at følge et spor lagt af en fremmed person.

Frit søg er en øvelse, hvor hundene lærer at finde tabte genstande i et afgrænset naturområde.

I DcH arrangeres konkurrencer i alle 4 klasser i DcH-programmet rundt om i hele landet.

Hund og fører kan rykke op til næste klasse ved at opnå de krævede point ved 2 konkurrencer indenfor samme kalenderår.

C-klassen er begynderklassen i DcH’s program og er kun for nye hunde og førere.

I mange foreninger findes der hold, hvor der trænes frem mod C-klassen med grundlæggende lydighed og opstart af de forskellige øvelser. Når det grundlæggende er i orden, kan du starte på et decideret C-hold, hvor der arbejdes med momenterne frem mod den færdige øvelse og evt. deltagelse i konkurrence.

I C-klassen trænes lydighedsøvelserne lineføring, stå, sid, dæk, apport og spring.
Første trin i rundering – hunden sendes direkte mod en delvis synlig figurant.
Frit søg – hunden skal finde én genstand i et felt.
I C-klassen er max point 150 og hund og fører skal opnå 110 point 2 gange for at rykke op i B-klassen.

B-klassen er for hunde og førere, der er rykket op fra C-klassen.

Samtidig starter rutinerede førere med ny hund direkte i B-klassen. På den måde holdes C-klassen fri til at nye hundeførere kan boltre sig uden at skulle konkurrere med alle de rutinerede førere.

I B-klassen trænes C-klassens øvelser på lidt højere niveau og der introduceres to nye lydighedsøvelser: fri ved fod og fremadsendelse med afdækning.

Og i B-klassen startes en af de helt store øvelser: spor. Konkurrencesporet er et 200 skridt langt spor med 2 vinkelrette knæk og 2 genstande.

I B-klassen er max point 200 og hund og fører skal opnå 160 point 2 gange for at rykke op i A-klassen.

A-klassen er en rigtig brugshundeklasse, hvor øvelserne får et omfang, der stiller krav til hundens naturlige evner, kondition og samarbejdsevne.  

Lydighedsøvelserne får endnu en tak opad med sværhedsgraden. Der introduceres fremmed apport, fremadsendelsen bliver længere og hundene skal lave en gruppeafdækning, hvor op til 7 hunde ligger på en række i 5 minutter.

Eftersøgningen startes i A-klassen. Hunden skal gennemsøge et større naturområde og finde og markere 2 skjulte figuranter, som den har lært det i C- og B-klassen. Under eftersøgningen skal føreren sende hunden systematisk gennem området.

Sporet bliver nu 600 skridt langt med flere sværhedsgrader.

Det frie søg er med 3 genstande, der er skjult i et endnu større område på 50 x 50 skridt.

I A-klassen er max point 300 og hund og fører skal opnå 260 point 2 gange for at rykke op i Eliteklassen.

Eliteklassen har et program, der kan tilbyde enhver brugshund udfordringer på et højt niveau. Hund og fører skal have et virkelig godt samarbejde for at kunne udføre øvelserne.

F.eks. er sporet 1000 skridt langt med både vinkelrette og spidse knæk, og hunden skal selv opsøge sporet i et startfelt. Sporet har ikke en fastlagt skitse, så føreren ved ikke, hvordan rækkefølgen af momenterne er.

Eftersøgningen er i et stort naturområde, 100 x 400 skridt og der er skjult en figurant og en genstand (kuffert, kasse, taske, støvsuger el.lign.). Føreren aner intet om områdets karakter eller hvor figurant og genstand er skjult. Området kan være af meget variable typer, så det er et stort arbejde at træne hunden til at løbe rigtigt og systematisk uanset, det areal, man bliver præsenteret for.

Lydighedsøvelserne er endnu en gang blevet sværere med nye momenter.

Frit søg er nu med 4 genstande i et felt på 70 x 70 skridt.

Nyheder

Sponsorer