I DcH uddanner vi selv vores instruktører med en grunduddannelse + overbygningsuddannelser i de discipliner, man vil være instruktør i. Det er lokalforeningerne, der indstiller deres medlemmer til at blive uddannet som instruktører.

Du kan læse mere uddannelsesudvalgets  infofolder

Går du med tanker om at blive instruktør, kan du læse alt om at være Instruktøraspiranter her.

Det er DcH´s Kredsinstruktører, der varetager uddannelserne.
 
Alle instruktører tilbydes løbende efteruddannelse både i Kredsen og på landsdækkende kurser.

Nyheder

Sponsorer